Ionospheric F2 region perturbed by the 25 April 2015 Nepal earthquake

Yang-Yi Sun1, Jann-Yenq G Liu2, Chi- Yen Lin3, Ho-Fang Tsai4, Loren C Chang3, Chao-Yen Chen3 and Chia-Hung Chen5, (1)China University of Geosciences, Wuhan, Wuhan, China, (2)NCU National Central University of Taiwan, Jhongli, Taiwan, (3)Institute of Space Science National Central University, Jhongli, Taiwan, (4)National Cheng Kung University, Taoyuan, Taiwan, (5)National Cheng Kung University, Department of Earth Sciences, Tainan, Taiwan