Impacts of Changes in Solar Radiation on Terrestrial Gross Primary Productivity of China

Xiaocui Wu1, Weimin Ju2, Yibo Liu3, Yanlian Zhou2, Dengqiu Li2 and Xiangming Xiao1, (1)University of Oklahoma Norman Campus, Norman, OK, United States, (2)Nanjing University, Nanjing, China, (3)NUIST Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, China