Geologic Features of Yardangs in Qaidam Basin and Analog Study with Mars

Jiang Wang1, Long Xiao2, Jiannan Zhao1 and Jun Huang3, (1)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (2)China University of Geosciences, Wuhan, China, (3)China University of Geosciences, wuhan, Wuhan, China