A Fuzzy Control System for Reducing Urban Runoff by a Stormwater Storage Tank

Pingping Zhang, Beijing Normal University, Beijing, China, Yanpeng Cai, Beijing Normal University No. 19, XinJieKouWai St., HaiDian District, Beijing 100875, P. R. China, Beijing, China and Jianlong Wang, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing, China, Beijing, China