Globally Deghosting for Marine Streamer with Alternating Minimization Approach in Frequency-slowness Domain

Chong Wang1, Zhihui Zhu2, Hanming Gu1, Chuncheng Liu3, Zhibin Liu3 and Zhenhua Jiao3, (1)China University of Geosciences, Wuhan, China, (2)Colorado School of Mines, Golden, CO, United States, (3)CNOOC Research Center, Beijing, China