The geomagnetic anomalies before Dengta M5.1 earthquake

Lifeng Jia, Ziyun Qiao and Guoling Zhang, Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang, China