Analyses on Water Vapor Resource in Chengdu City

BIquan Liu1, Tiangui Xiao2, Chao Wang2 and Ding Chen2, (1)Longquanyi Meteorological Bureau, CMA, Chengdu, China, (2)Chengdu University of Information Technology, Chengdu, China