Long-lived radionuclides as chronometers and tracers of environmental processes at the Xi'an Accelerator Mass Spectrometry center

Weijian Zhou1,2, Xiaolin Hou1,2, Yajuan Du1,2, Xianghui Kong1,2, Peng Cheng1,2, Luyuan Zhang1,2, Yukun Fan1,2, Li Zhang1,2, Zhenchuan Niu1,2, Guocheng Dong1,2, Ning Chen1,2, Ming Li1,2 and Yizhi Zhu1, (1)IEE Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi'an, China, (2)Shaanxi Provincial Key Laboratory of Accelerator Mass Spectrometry and Application, Xi’an AMS Center, Xi'an, China