Bacterial Communities in the Groundwater of Xikuangshan Antimony Mine, China

Mengxiaojun Wu1, Hongmei Wang2, Nian Wang1 and Meng Wang1, (1)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (2)China University of Geosciences Wuhan, State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, Wuhan, China