Annual and seasonal distribution of day and night Land Surface Temperature trend over Greece.

Alexandra Gemitzi1, Dimitrios Eleftheriou1, Argiro Kalea1, Georgios Kalmintzis1, Kyriakos Kiachidis1, Paraskevi Koumadoraki1, Christos Mpantasis1, Maria Eleni Spathara1, Angeliki Tsolaki1, Maria Irini Tzampazidou1 and Venkataraman Lakshmi2, (1)Demokritus University of Thrace, Environmental Engineering, Xanthi, Greece, (2)University of South Carolina, School of Earth Ocean and Environment, Columbia, SC, United States