Reconstructing the 2017 Nuugaatsiaq Tsunami in the West Greenland

Meng-Ru Chung1, Tso-Ren Wu2, Wei-An Chao3, Kuo-Fong Ma4, Han Wu5 and Yu-Lin Tsai2, (1)National Central University, Graduate Institute of Hydrological and Oceanic Sciences, Chongli, Taiwan, (2)NCU National Central University of Taiwan, Graduate Institute of Hydrological and Oceanic Sciences, Jhongli, Taiwan, (3)Dept. of Civil Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, (4)NCU National Central University of Taiwan, Jhongli, Taiwan, (5)NCU National Central University of Taiwan, IHOS, Jhongli, Taiwan