2016 winter campaigns on ClNO2 and N2O5 at a mountain top and a semi-rural site in southern China: overview and initial results

Tao Wang1, Weihao Wang1, Hui Yun1, Yee Jun Tham1, Men Xia1, Chuan Yu1, Zhe Wang1, Naiwen Zhang1, Long Cui1, Steven Poon1, Shuncheng Lee1, Yubo Ou2, Dingli Yue3 and Yuhong Zhai3, (1)Hong Kong Polytechnic University, Department of Civil and Environmental Engineering, Hong Kong, China, (2)Guangdong Provincial Environmental Monitoring Center, Guangzhou, China, (3)Guangdong Environmental Monitoring Center, Guangzhou, China