Observations of kinetic scale magnetic holes in terrestrial space

Yao Shutao1, Quanqi Shi1, Xiaogang Wang2, Qiugang Zong3, Anmin Tian1, Zhonghua Yao4, Maria Hamrin5, Timo Pitkänen6, Zuyin Pu2, Chijie Xiao2, Suiyan Fu7, Hui Zhang8, Barbara L Giles9, Christopher T Russell10, Ruilong Guo11, Wei-Jie Sun12, Wenya Li13, Xuzhi Zhou3 and Alexandre De Spiegeleer6, (1)Shandong University at Weihai, Weihai, China, (2)Peking University, Beijing, China, (3)Peking University, School of Earth and Space Sciences, Beijing, China, (4)Laboratorie de physique Atmospherique et Planetaire, Liege, Belgium, (5)Umea Univ, Umea, Sweden, (6)Umeå University, Umeå, Sweden, (7)Peking Univ, Beijing, China, (8)University of Alaska Fairbanks, Physics Department & Geophysical Institute, Fairbanks, AK, United States, (9)NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, United States, (10)University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, United States, (11)Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (12)IGG Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (13)IRF Swedish Institute of Space Physics Uppsala, Uppsala, Sweden