The Influence of Spatial Resolutions on the Retrieval Accuracy of Sea Surface Wind Speed with Cross-polarized C-band SAR images

Kangyu Zhang1, Bing Han1, Lamin R. Mansaray2, Xiazhen Xu3, Qiaoying Guo1 and Huang Jingfeng1, (1)Zhejiang University, Hangzhou, China, (2)Sierra Leone Agricultural Research Institute (SLARI), Tower Hill, Sierra Leone, (3)Jiangsu Meteorological Bureau, Nanjing, China